FacebookGoogle MapsEmail

Spolupráca

NanoDesign a Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU

Naša spoločnosť vznikla a pôsobí v oblasti výskumu a vývoja ako Spin-off subjekt Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave. Všetci členovia výskumu nášho dynamického tímu sa zúčastňujú pedagogického procesu na ÚEF FEI STU. Súdržnosť firmy s fakultou prináša výhody pre obe strany. Ústav elektroniky a fotoniky, vedený Prof. Danielom Donovalom je jednou z najkvalitnejších vedeckých inštitúcií na Slovensku s bohatými skúsenosťami v oblasti výskumu v mikrspolupraca box 6oelektronike a fotonike. Spoločnosť NanoDesign disponuje veľkým potenciálom v oblasti aplikovaného výskumu, ktorého výsledky sú dosahované v laboratóriách a aplikované v praxi. Symbiotické spojenie špičkového vedeckého ústavu s renomovanými odborníkmi a výskumno-vývojovej spoločnosti s vysokým potenciálom zavádzania nových výsledkov vývoja do praxe.

Tento spôsob je významný najmä z pohľadu vysokého školstva. Poskytovanie kvalitného vzdelávanie mladým talentom dosahuje vysokú hodnotu predovšetkým pri využívaní teoretických i praktických poznatkov. Pomocou nadštandardného partnerstva sa nám úspešne darí spoločne vzdelávať novú generáciu talentov v jednej z ekonomicky najproduktívnejších oblastí – v elektronike.

NanoDesign a Technologický inštitút športu

Počas existencie našej spoločnosti došlo ku realizácie viacerých projektov v oficiálnom partnerstve s ÚEF FEI STU. Predmetom spoločných projektov v oblasti bioelektroniky je výskum a vývoj monitorovacích zariadení pre športové a rehabilitačné procesy. Vďaka spolupráci s odborníkmi na telovýchovu došlo v januári 2013 ku vzniku Technologického inštitútu športu, ktorý zlučuje odborníkov najmä pre oblasti vývoja nových prvkov a metodík v športových vedách. Pomocou výskumno-vývojového potenciálnu nášho tímu a vedeckej základni pre oblasť športu je vytvorené funkčné partnerstvo s výstupmi akými sú napríklad nové zariadenia, softvér či komplexné systémy, ktoré napomáhajú pri rehabilitácií postraumatických stavov, rozvoji nových kondičných tréningových metód i vzdelávaniu nových špičkových odborníkov pre prax v tejto oblasti. Prepojenie športu a mikroelektroniky poskytuje zaujímavé výsledky, ktoré sú atraktívne i pre bežného človeka. Kto by predsa nechcel vedieť, či mu napríklad po včerajšom bicyklovaní o kúsok nezmocneli svaly?

noha sonda 1